LÄR DIG HANTERA DIN STRESS

VI HÅLLER REGELBUNDET TVÅ DAGARS KURSER DÄR DU LÄR DIG
FÖREBYGGA OCH HANTERA DINA EGNA STRESSREAKTIONER

Vi holder inte kurser i den här Covid 19 period

VARFÖR?

Stress är den största orsaken till sjukfrånvaro i Sverige och det behöver inte vara så.

Syftet med MINDstrain-kursen är att du som kursdeltagare lär dig konkreta verktyg och metoder för att hantera dina tankar så att de fungerar för dig. Du kan ha mycket att göra och möta utmaningar utan att uppleva stress. Tvärtom kommer du att uppleva flow.

Det är en effektiv och praktisk kurs som ger dig ett brett utbud av tekniker och metoder för att hantera dig själv så att du stark och målinriktad utför den positiva delen av att vara upptagen, som vi kallar MINDstrain.

VEM KAN DRA AV NYTTA AV KURSEN?

Utbildningen ger värde för alla som vill ha insikter i grundläggande verktyg för att hantera sig själv på ett sådant sätt att stress inte längre behöver uppstå. Du kommer också att kunna bli av med orsaken till din oro och istället och tänka på ett lösningsfokuserat sätt. Du kommer inte längre att ha tankemönster som begränsar eller hämmar dig.

Kursen bygger på ny forskning om stress och är grundad på en studie på mer än 30.000 amerikaner.

SKRÄDDARSYDD TILL DITT FÖRETAG

Vi erbjuder kurser för ditt företag, skräddarsydda för dina behov.

UPCOMING COURSES AT FREDERIKSBERG

Vi har inga nya datum

UPCOMING COURSES IN STOCKHOLM

Vi har inga nya datum

PRICE € 671, excl. VAT

For two consecutive days teaching and training, incl. materials and catering.

SIGN UP HERE