MINDstrain erbjuder

INDIVIDUELL FÖREBYGGANDE
STRESS COACHING

Under senare delen av 2019, kommer vi att erbjuda privatpersoner och medarbetare coaching i förebyggande av stress.

Läs mer

STRESS FÖREBYGGANDE
KURSER

Vi håller 2 dagars kurser där vi lär dig att förebygga och hantera stress. Kursen bygger på den senaste forskningen kring stress.

Läs mer

CERTIFIERING AV COACHER
I FÖREBYGGANDE AV STRESS

Vi utbildar och certifierar coacher för att hålla coachsamtal i förebyggande av stress. Kontakta oss för mer information.

Läs mer

Statistik visar att en medarbetare i Sverige är sjukskriven i genomsnitt 12,4 dagar.

VARJE SJUKSKRIVNINGSDAG KOSTAR ARBETSGIVAREN 2700 KR

Kostnaden i Sverige för stressrelaterad sjukskrivning är ca 34 miljarder.

I detta är inte de första 14 sjukskrivningsdagarna inräknade.

Ca 10 % av detta belopp går till behandling – 90% till sjukpenning och förlorad arbetsinkomst.

Ca 37 400 svenskar är sjukskrivna varje dag på grund av stress (F43)- och antalet ökar.

Av dessa är 72% kvinnor och 28% män.

Stress drabbar allt yngre personer.

VI BEHÖVER BRYTA DENNA TREND!

MINDstrain är en ny effektiv metod för förebyggande och hantering av stress

Våra beprövade metoder ger resultat!

1.STRESS ÄR
KONSTATERAT

När du har konstaterat stress hos dig själv eller hos en anställd, kontaktar du MINDstrain för hjälp /[email protected]

2. MINDstrain
KONTAKTAS

Vi behöver denna information från dig:
– Namn
– E-postadress
Vi skickar dig en faktura / när det är effektuerat anslutar vi dig till en av våra tränare.

3. SNABB
BOKNING

När du har betalat fakturan, kommer du att bliva ansluten en MINDtrain coach, och du kan boka ditt första möte

4.COACHING
SESSION

Vår coach sätter upp ett möte med max fem sessioner med den person som lider av stress. Vi vet att långa perioder av stress är ansträngande och vi vill hjälpa varje klient att vara tillbaka på fötter så fort som möjligt.

5. SNABBT
OCH HÅLLBART

MINDstrain garanterar att klienten efter högst fem samtal inom tre månader själv kan hantera sin stress och på så vis känner välbefinnande och effektivitet upprätthålls.

”Vi garanterar en snabb och positiv utveckling efter högst fem samtal med en MINDstrain coach”.

KONTAKTA OSS