I 20-30 ÅR HAR VI TALAT OM STRESS

DE SENASTE DECENNIERNA UPPLEVER FLER OCH FLER PERSONER STRESS.

FÖR OSS ÄR DET SJÄLVKLART ATT VI BEHÖVER GÖRA NÅGOT NYTT.

MINDstrain BYGGER PÅ DEN SENASTE FORSKNING OM STRESS

Den senaste undersökningen om stress visar att det är våra tankar om tankar, känslor och kroppsreaktioner som är avgörande för hur vi reagerar när vi upplever press och utmaningar. Baserat på denna övertygande forskning har vi utvecklat MINDstrain-metoden.

2012 publicerade University of Wisconsin i USA den största studien om stress i USA hittills. De undersökte 30 000 amerikaner över en period av 8 år då de frågades om deras stressnivåer och om de trodde att stress var skadligt för dem. De personer som hade en hög grad av stress OCH ansåg att stress var skadligt för dem hade ökad risk för dödsfall med 43%. 
De som hade en hög stressnivå och trodde att stress inte var farligt hade ingen större risk att bli sjuk eller döende. Faktum är att dessa människor hade minst chans att dö av alla grupper i studien, inklusive den grupp som upplevde minimal stress eller NO stress.(J Exp Psychol Gen. 2012 augusti, 141 (3): 417-422).

Stress bidrar till att vårt kardiovaskulära system blir starkare och fungerar mer stödjande än om vi inte upplevde stress. Dessutom blir våra kognitiva egenskaper bättre genom att minneskapaciteten ökar. Slutsatsen är att vi är gjorda för att dra nytta av stressiga situationer och att det avgörande är hur vi tänker på stress (Health Psychol, 2012 september, 31 (5): 677-684).

Resultaten av denna studie var så kontroversiella att Harvard University genomförde en kontrollstudie. De exponerade 50 personer för ett stresstest och mätte stressreaktionerna. Alla 50 svarade på ungefär samma sätt. Därefter tränades 25 av de 50 att tänka annorlunda om sin egen stressrespons – dvs. att tänka annorlunda om sina egna tankar, känslor och kroppsreaktioner. Sedan testades alla 50 igen. De som inte hade tränat svarade som det första studien medan de som hade utbildats svarade helt annorlunda. De reagerade med mycket färre stressreaktioner. Denna studie underbygger sålunda den andra studien genom att visa att våra tankar om tankar, känslor och kroppsreaktioner har en avgörande effekt på hur vi trivs (J Exp Psychol Gen 141: 3): 417-422. Doi: 10.1037 / a0025719. Psykologiska institutionen, Harvard University Department of Psychiatry).

Wisconsin stress studie 2013

University of Wisconsin har avslutat en studie som undesöker hur våra tankar om stress påverkar våra fysiska reaktioner och därmed vår hälsa.

LADDA NER STUDIEN HäR

Harvard stress studie 2013

Harvard University har genomört en kontrollstudie, som visar att våra tankar har ett avgörande inflytande på vår stressrespons.

LADDA NER STUDIEN HäR

MINDstrain produktblad

MINDstrain är en effektiv metod att förebygga och hantera stress utan långa sjukskrivningsperioder samt minskar förlusten av mänskliga och finansiella resurser.

LADDA NED PRODUKTBLAD

DESSA STUDIER VISAR ATT VI BEHÖVER BRYTA MED VÅR TRADITIONELLA FÖRSTÅELSE AV STRESS

Vi fokuserar ofta på de skadliga effekterna av stress och utvecklar katastrofstänkande kring hur fel det är när vi upplever stress. Dessutom måste vi bryta trenden för personer med stressreaktioner som diagnostiseras och sjukskrivs under längre perioder, eftersom det är felaktigt att isoleras vilket framkallar passivitet vid ett sådant tillstånd.

Vi måste ersätta detta med ett fokus på hur vi tänker på stress. För att förhindra och hantera stress bör vi tänka på det som ett tillstånd som vi är skapade för att vara i och som kan vara bra för oss genom att skärpa vårt fokus och göra att våra tankeprocesser fungerar optimalt. När vi tänker så blir stress en hälsosam och lämplig förutsättning. När vi ändrar på tänket kring stress, kommer vi att undvika sjukdom och undviker att slösa mycket energi på negativa tankespiraler. Det innebär att vi får fler resursfulla människor och företag.

För att förhindra och hantera stress på ett bättre sätt har vi utvecklat en metod som vi kallar MINDstrain. Med MINDstrain kan vi ge dig en förståelse av vad stress är och hur man ser till att du aldrig kommer att uppleva stress som ett farligt och negativt tillstånd som begränsar dig. Det är en utmärkt investering i dig själv och ditt företag.

”Vi garanterar en snabb och positiv utveckling efter högst fem samtal med en MINDstrain coach”.

KONTAKTA OSS