Vårt mål är att förebygga stress och att uppnå en hög nivå av välbefinnande och effektivitet.

Vi har pratat om stress i 20-30 år och vi har insett att det är ett problem.

Många arbetsplatser har utvecklat strategier för stress. Många människor är under behandling
och det finns många förslag på hur man undviker stress.

Trots det, på samma antal år, upplever fler och fler människor stress.
WHO uppskattar att stress kommer att vara den främsta orsaken till sjukfrånvaro, globalt år 2020.
Det är skrämmande att ju mer vi fokuserar och får medvetenhet om stress, desto mer verkar problemet att växa.

För oss är det uppenbart att vi behöver göra något annat.
Det är uppenbart att vi måste titta på stress, stresshantering och stressförebyggande på ett nytt sätt.
Som vi vet, om vi inte vill ha samma resultat som vi alltid fått, måste vi sluta att göra vad vi alltid har gjort.

MINDstrain representerar ett paradigmskifte i stressförebyggande och stresshantering.
Vi gör upp med många förställningar om stress och erbjuder ett helt nytt sätt att titta på det.
Våra resultat talar för sig själva – och vi är stola över det.

Vi vill förhindra stress så att vi undviker att människor och företag drabbas av det
och att vi istället uppnår en hög grad av trivsel och effektivitet.
När skadan är uppstått vill vi hjälpa människor med stress att snabbt komma tillbaka.
Vi vet att långa stressperioder är jobbiga, både för de som upplever stress och även för dem runt omkring
– kollegor, familj, vänner, etc.

Our clients say …

”I got the push I needed to move on when I found myself completely overloaded and overwhelmed. The thoughts that could easily weigh me down or make me feel overwhelmed were stopped, and instead I found focus and concentration, focus on the present, not in the future or in the past, but in the present. That meant I could return to work after being hospitalized for 14 days, much to everyone’s surprise. Today, I train daily to focus, and I’m no longer in doubt over whether I can do my job. I highly recommend Strain coaches – stress is not a disease, but a condition you can change yourself.”

Pernille Hossy, Helsinge Real School

”In order to be better able to navigate in a turbulent everyday life and seek the meaning of the present, we have chosen to offer the course JUST STRAIN – NO STRESS, to those employees who feel their compass is in need of a check.

For the first 75 employees, the result has been impressive. Everyone has gained insight and understanding of why the compass had come a little off course and what they each can do in their own way, to rediscover the course and their job satisfaction. Investment is minimal but the effect is enormous. Everyone should continuously check their compass, not least to be better at listening to the body’s signals. For this reason, we will continue to offer this course iat If.”

Jesper Askjær, Head of If Academy

”I took the course JUST STRAIN – NO STRESS with MINDStrain. To date, it has been the most rewarding and simple course that has really taught me to handle my body’s signals. Stress can actually be healthy and make me ready for the challenge I’m taking on. Likewise, I gained valuable and simple tools to park my concerns and that in 85% of these cases, they never turn into anything. Would I recommend the course? To the highest degree.”

Anders Jochumsen, Sales Manager Commercial - If Damage Insurance

Våra beprövade metoder ger resultat!

1. STRESS ÄR
KONSTATERAT

När du har konstaterat stress hos dig själv eller hos en anställd, kontaktar du MINDstrain för hjälp /[email protected]

2.MINDstrain KONTAKTAS

Vi behöver denna information från dig:
– Namn
– E-postadress
Vi skickar dig en faktura / när det är effektuerat anslutar vi dig till en av våra tränare.

3. SNABB
BOKNING

När du har betalat fakturan, kommer du att bliva ansluten en MINDtrain coach, och du kan boka ditt första möte

4.COACHING
SESSION

Vår coach sätter upp ett möte med max fem sessioner med den person som lider av stress. Vi vet att långa perioder av stress är ansträngande och vi vill hjälpa varje klient att vara tillbaka på fötter så fort som möjligt.

5. SNABBT OCH
HÅLLBART

MINDstrain garanterar att klienten efter högst fem samtal inom tre månader själv kan hantera sin stress och på så vis känner välbefinnande och effektivitet upprätthålls

“Det effektivaste verktyget mot stress är vår förmåga
att välja en tanke före en annan.”

 

Kontakta oss