MINDStrain 2017-05-22T01:24:32+00:00

MINDStrain – hvad & hvorfor?

“The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another.” – William James.

Harvard University har gennemført et studie, hvor de undersøgte, hvordan vores tanker om stress påvirker vores fysiske reaktioner og dermed vores helbred. Undersøgelsen viser med tydelighed, at hvis vi tænker, at vores stressreaktioner er sunde for os og hjælper os med at klare udfordringer, reagerer vores krop mere hensigtsmæssigt. Vores kardiovaskulære system bliver stærkere og fungerer mere understøttende, end hvis vi ikke oplevede stress. Endvidere bliver vores kognitive egenskaber bedre, ved at vi bl.a. hukommelsesmæssigt opnår en større kapacitet. Konklusionen er, at vi er skabt til at kunne profitere af stressede situationer, og at det afgørende element er, hvordan vi tænker om stress (J Exp Psychol Gen . 2012 August ; 141(3): 417–422).

University of Wisconsin har gennemført et lignende studie af 30.000 mennesker, hvor de sammenholder stressreaktioner og vores tanker om stress med risikoen for tidlig død. Undersøgelsen viser, at hvis vi oplever stress og samtidig tænker at stress er farligt for os, er der 43% større risiko for tidlig død (Health Psychol . 2012 September ; 31(5): 677–684).

Disse undersøgelser viser, at vi skal bryde med vores gængse forståelse af stress, hvor vi ofte fokuserer på skadevirkningerne ved at have stress, og hvor vi fremelsker katastrofetanker om, hvor galt det kan gå, når vi oplever stress. Desuden skal vi bryde med tendensen til at mennesker med stressreaktioner skal sygemeldes i lange perioder, fordi det er en farlig tilstand, hvis de ikke får ro.

Det vi skal sætte i stedet for er et fokus på, hvordan vi tænker om stress. For at forebygge og håndtere stress skal vi tænke om det som en tilstand, der er naturlig, som vi er skabt til at være i, og som kan være god for os ved at skærpe vores fokus, og få centrale kropslige processer til at fungere optimalt. Når vi tænker sådan, bliver stress en sund og hensigtsmæssig tilstand. Når vi får vendt vores syn på stress, vil vi undgå sygemeldinger, og vi vil undgå at spilde en masse energi på negative tankespiraler. Det vil betyde, at vi opnår mere ressourcestærke mennesker og virksomheder.

At forebygge og håndtere stress på denne langt mere hensigtsmæssige måde har vi udviklet en metode til, som vi kalder MindStrain.
Med MindStrain kan vi give dig en forståelse af hvad stress er, og hvordan du kan sikre, at du aldrig vil opleve stress som en farlig og negativ tilstand, som begrænser dig. Det er en god investering i dig og din virksomhed.

MINDStrain prospekt
Harvard Stresstudie 2013
Wisconsin stress studie