Vi har ett stort problem i Sverige och vi har haft det i 30 år. I diagrammet ser ni rykande färska siffror på pågående sjukfall för diagnosen F43 (främst stress). För alla som gillar kontrollgrupper (tex. jag) har jag lagt in totalt antal sjukskrivna där F43 ingår. Jag vet inte vad du tycker men jag tycker två saker: “Skrämmande !” och “Något måste göras !”

Det blir värre… Samhällskostnaderna beräknas till 57 miljarder, problemet ökar för yngre (14 – 24 års ålder), det finns stor könsskillnader (över 70% är kvinnor) för att nämna några av problemen (källa: Skandia, 2015).

Det är lätt att se ovanstående som ett resultat av: ökade krav från arbetsgivare att nå resultat, kortare ledtider, digital overflow, ökad informationshastighet, för full kalender, mer saker ska göras med mindre personal, strävan att leva ett perfekt liv med barn, jobb, bostad etc., att vi i vissa avseenden fortfarande är stenåldersmänniskor och inte utrustade för denna snabba utveckling mm.

Det stora problemet är inte detta, om vi tänker efter. Ovanstående är utveckling och trender. Det stora problemet måste, enligt min mening vara, att vi gjort något fel de senaste 30 åren! Vi har inte hittat grundorsaken till att stress uppkommer. Vad är det exakt jag menar? Jo, över 90% av samhällets insatser går till att ta hand om effekterna av stress. Långt mindre än 10% (förmodligen närmare 1%) går till förebyggande av stress. Vi har uteslutande brytt oss om vad som gör en person stressad och försökt lösa detta med KBT, samtal, sjukskrivning, rehabplaner, jobba mindre, mer luft i agendan osv. Vi försöker mildra effekterna av stress. Allt detta är bra men samtidigt behandlar dessa åtgärder innehållet av en personlig situation och har som syfte att ta reda på varför just du är stressad. När vi blir sjukskrivna, blir vi mindre stressade då? Oroar vi oss mindre? Mår vi bättre? Vi behandlar alltså mest symptomen på en persons stress och inte den bakomliggande orsaken. Det är lite som att ta en huvudvärkstablett för återkommande huvudvärk istället för att ta reda på den bakomliggande orsaken till att jag får huvudvärk och göra en förändring som ger verklig skillnad.

Jag menar inte att mindfulness, yoga, semester, en timme i gymet, 5 km i spåret, meditation, egen tid, leva i nuet osv. osv är dåligt. Min poäng är att alla dessa fungerar bäst för stunden. Vi blir väldigt snabbt stressade igen när vi återgår till våra arbetsuppgifter. Jag menar att vi behöver göra något nytt.

Så vad är det då vi behöver göra? Vad menar du när du säger, “göra något nytt”?

Det finns en ny metod! De senaste åren (2012 -och framåt) har hjärnforskarna jobbat med en efterföljare till KBT som bygger på metakognition (A. Wells; H. Nordahl; S. Solvhoj; K. Sejersen Permin mfl.). Metoden bygger på att jag lär mig styra mina egna tankar om mina tankar. Låter det flummigt? Kanske först, men fundera lite. Stress är faktiskt ett resultat av att vi oroar oss för nuet och sådant som vi tror kan hända (framtiden). Det allra mesta av denna oro är inte sann och verklig, utan formad och formulerad av oss själva. Vi oroar oss för att vi tror att det hjälper och skyddar oss. Att det finns en överlevnadsfördel i själva oron. Denna mekanism i hjärnan är den största grundläggande orsaken till att vi går från att ha mycket att göra till att vi bli stressade (från strain till stress). Sedan är vi också lite experter på att straffa oss och älta sådant vi borde ha gjort eller sådant vi gjort fel, misstag. Självkritiska personer (tex. jag) anser att det finns en viss utveckling, ett visst lärande i att rannsaka sig själv vad jag kunde gjort bättre. Men…. i lagom doser. Denna övertygelse att vi har en fördel av att oroa oss för framtiden och älta dåtiden har forskarna formulerat och den används sedan några år kliniskt.

Den här nya forskningen definierar alltså stress som ett tillstånd som är lika för oss alla. Den basala, den grundläggande orsaken till stress är samma för alla människor. Detta leder till något genialt. Det gör ju att du och jag kan styra vår egen stress utan att det spelar någon roll vad de omgivande orsakerna till min stress är. Alla kan själva sänka sin stress.

Under åren 2015-2018 har denna forskning omsatts till praktiska verktyg. Ett exempel på ett sådant verktyg är MINDstrain, men det finns även andra. Med dessa nya verktyg kan vi idag alltså förebygga stress. Vi behöver inte sjukskriva oss. Vi kan jobba som vanligt. Vi styr själva hur vi mår genom att lära oss styra våra egna tankar. Vi kan själva sänka vår stress. Vi kan spara mänskliga resurser. Vi kan spara ekonomiska resurser.

Syftet med denna artikel är trefaldigt:

  1. att belysa ett samhällsproblem där jag anser att vi måste prova nytt.
  2. att sprida kunskap om vår nästa folksjukdom (WHO, 2020).
  3. att be dig hjälpa mig att öka medvetenheten genom att dela/kommentera denna artikel

Du får gärna lägga till tankar och egna reflektioner. Jag hoppas det mesta ovan är korrekt. Hittar du något som behöver justeras eller läggas till så hör gärna av dig.

Stay Strain !

Anders Hedin, Ph.D. Ass. Prof.