Tillært optimisme & MINDStrain

The grand old man inden for positiv psykolog, Martin Seligman, har i mange år studeret forskellen på pessimister og optimister. Begge dele er tillært. Det handler om vores “explanatory style” – hvordan vi forklarer det, der rammer os her i livet, og det bygger grundlæggende på vaner – tænkevaner. Der er 3 elementer, der er afgørende for, om vi er pessimister eller optimister. Disse elementer er: 1) “Personalisering” – optimister bebrejder ikke dem selv på et personligt plan. De lærer af deres erfaringer, og så er de videre 2) “Omfang” – optimister isolerer udfordringer, hvilket forhindrer at alle arenaer i livet påvirkes 3) “Tidsperspektiv” – optimister fokuserer på, at udfordringer er tidsbestemte, og at de går over. Pessimister tænker omvendt i forhold til disse 3 elementer!

Optimister klarer sig bedre i livet generelt. Det gælder både privat og professionelt. Pessimister giver hurtigere op, de bliver nemmere depressive, og de har langt sværere ved at nå mål her i livet.

Jeg vover at påstå, at MINDStrain metoden til dato er den mest effektive til at forebygge og håndtere stress. Kald mig bare optimist!

Vi har i MINDStrain identificeret hvilke tankeprocesser, der medfører stress. Fuldstændig ligesom Seligman har identificeret, hvilke tankeprocesser der resulterer i henholdsvis optimisme og pessimisme. Vi ved, at det er bestemte tankevaner, der medfører stress, og vi ved, hvordan de kan brydes. Vi har knækket koden til at undgå stress og opnå modstandskraft. Ikke kun på arbejdsmarkedet men i livet generelt.

Lyder det for godt til at være sandt? Det tænkte mange også i 1960’erne, da man inden for psykologien brød med tanken om, at vi var slaver af arv og miljø. Og det tænkte mange også, da Seligmans teori om tillært optimisme kom frem, hvor han gør det klart, at vi selv bestemmer, hvordan vi vil tænke, og om vi vil være optimister eller pessimister.

Vi har talt om stress i rigtig mange år, og statistikkerne viser, at antallet af mennesker, der oplever stress, er stigende. Definitionen på dumhed er som bekendt at gøre det samme og forvente nye resultater. Lad os invitere nye tilgange ind, så vi minimerer de økonomiske og ikke mindst de menneskelig omkostninger, der er ved, at så mange mennesker oplever stress!

Der er lukket for kommentarer.

Scroll to Top