Tiderne skifter…

Der var engang vi troede, at for at være Hospitalsdirektør skulle man først have været læge – ellers forstod man ikke forretningen.

Skoleinspektøren skulle være uddannet lærer – ellers kunne man ikke drive en skole.

I dag er vi klogere – eller er vi?

Mange har oplevet, at komme til en psykolog for at få styr på livet – få vendt en række problematikker der spænder ben i hverdagen. Mange har også oplevet, at der fokuseres på fortiden, fremfor at fokusere på nutiden og fremtiden.

Hvor vil jeg hen med det?

Stress er IKKE en diagnose – endnu. Stress er heller ikke en sygdom. Stress er en mental tilstand der er skabt af en helt specifik tænkningsproces, og det kræver hverken psykolog eller læge at få hjælp til at identificere denne tænkningsproces. Det kræver heller ikke hverken læge eller psykolog at få hjælp til at udskifte den hæmmende tænkning, der skaber stress, til en mere selvunderstøttende form for tænkning.

Når stress hverken er en diagnose eller sygdom, så kræver det heller ikke behandling – i traditionel forstand.
Det kræver bistand af en kyndig person, der kan coache personen til at erkende den tænkning der er hæmmende og stressskabende – aflive den misforståede opfattelse af, at det er nyttigt at tænke på den måde. Samtidigt skal der skabes oplevet værdi af at tænke anderledes – selvunderstøttende.

Intet af dette kræver læge eller psykolog.

De sidste 30 års udvikling af håndtering af mennesker der oplever stress, har vist os, at den måde vi har gjort det på tidligere – det har IKKE virket.

Vi kan altså intet miste ved at anskue såvel stress som håndtering af samme, på en anden måde.
Vi kommer aldrig forrest ved at gå in andres fodspor.

Velkommen til et anderledes perspektiv.

www.MINDstrain.com

Der er lukket for kommentarer.

Scroll to Top