KAN MAN SPARE SIG RIG?

Kunne du forestille dig, at din virksomhed ikke havde en brandforsikring? Eller en forsikring der dækker produktionstab – eller indbo?

De fleste vil svare NEJ…! Men hvor mange gange har I reelt haft brand – og benyttet forsikringen?

En forsikring er en investering i tryghed – HVIS nu der skulle ske noget, SÅ er vi dækket ind og vi betragter det som naturlighed, at det faktisk koster noget, at “beskytte” sig mod de tab en eventuel brand ville medfører.

Men hvordan er det med Stress – angst og depression på arbejdspladsen??? Har I også en “forsikring” der FOREBYGGER disse lidelser – lidelser som koster mere end du sikkert umiddelbart er klar over?

Lad mig lave et regnestykke for dig:

En stressramt medarbejder er i gns. sygemeldt 29,4 arbejdsdage. Ved traditionel behandling på ca 15 timer og en direkte omkostning til virksomheden på kr. 2500,- pr dag, er den samlede DIREKTE omkostning kr. 91.500,- I disse tal er IKKE indregnet hvilken arbejdsøkonomisk belastning der påføres den sygemeldtes kolleger – og ej heller de kunder/samarbejdspartnere der almindeligvis er i berøring med den stressramte.

Er der tale om en sælger, der fx skal omsætte kr. 15.000,- pr. dag, vil det indirekte tab være kr. 441.000,-

Altså er der tale om en SAMLET omkostning på. Kr. 532.500,-

Et forebyggende 2 dages Strain kursus i en virksomhed koster kr. 45.000,- eller kr. 3000,- pr. deltager ved 15 deltagere.

Tab af salgsomsætning i de 2 dage kurset varer ved kr. 15.000,- pr. sælger pr. dag er kr. 450.000,-

Du har altså en besparelse på ca. kr. 40.000,- hvis blot ÉN eneste sælger undgår at blive stressramt – se det er god økonomi, for du har netop “tjent” 2,5 dages omsætning, samtidig med at du har øget effektiviteten og trivslen – og de beløb indgår heller ikke i denne beregning.

Statistisk er 12% af medarbejdere sygemeldt pga stress, angst og depression. I ovenstående eksempel er 2 af de 15 sælgere altså statistisk sygemeldt om året, og så vil den samlede besparelse ved at forebygge med Strain kurser, direkte være kr. 80.000,-

Såfremt den stressramte sælger følger Arbejdsklinikken i Region Herning, der anbefaler en langsom tilbagevenden over 16 uger til arbejdspladsen, vil omkostningen være ca 3,5 gange større.

Faktisk er der undersøgelser der kan fremvise at omkostningen er endnu større – og i såfald vil besparelsen blot være endnu mere markant.

Vi har i dag, virksomheder der har et dokumenteret fald i stressrelateret sygefravær (med en medarbejderstyrke på ca 500 i Danmark), der er gået fra årligt 32 – til 1…!!!!!

Tryk så lige på lommeregneren og se hvilken besparelse der SÅ er tale om….!

Vil du vide mere om dine/jeres muligheder?

[email protected] eller +45 4019 0000

Der er lukket for kommentarer.

Scroll to Top