MINDstrain er baseret på Ph.D forskning

DET ER VIGTIGT FOR OS, AT VI ARBEJDER UDFRA METODER
OG VÆRKTØJER DER ER EVIDENSBASERET OG SOM KAN DOKUMENTERES

Stig Sølvhøj har gennemført en PhD forskning i samarbejde med Rushmore University, med 3.111 respondenter.
Forskningen har undersøgt om der er en specifik tænkningsproces tilstede ved uhensigtsmæssig stress, samt om stress kan mindskes ved hjælp af at arbejde med disse tænkningsprocesser.

Key findings i denne forskning har vist, at 86% af respondenterne der oplever stress, har en fælles tænkningsproces: de har negative tanker om fremtiden, der ikke indeholder løsninger. Dette er definitionen på bekymringer. Det skyldes at der er bagvedliggende overbevisninger om at det enten er nyttigt at bekymrer sig, og/eller at man ikke kan lade være med at bekymre sig.

Forskningen har også vist, at flere mænd end kvinder finder det vigtigt at bekymre sig, men at kvinder til gengæld bekymrer sig mere en mænd.

Ved at arbejde med disse overbevisninger viser studiet, at 98% af 322 respondenter er på et normalt stressniveau indenfor gennemsnitligt 3,78 time; 4 sessioner a 1 time, uagtet hvilket startniveau på stressskalaen de befandt sig.

MINDstrain metoden arbejder netop med tankeprocesser, og videreudvikles fortsat på baggrund af denne forskning.

STIG SØLVHØJ
STIG SØLVHØJDoctor, PhD, ass. Professor

Læs Stig Sølvhøjs Ph.D. afhandling her

‘Thinking Processes that create unwarranted stress and a method to change this.’

Download studiet her

Lyt med når Stig Sølvhøj bliver interviewet af DR P1 Morgen

Stig blev den 1/10 2020 interviewet
af DR P1 Morgen om sit PhD projekt,
indslaget kommer 18 min. ind i programmet

Lyt til interwiet her

I 20-30 ÅR HAR VI TALT OM STRESS

ALLIGEVEL ER DER I DEN SAMME ÅRRÆKKE FLERE OG FLERE, DER OPLEVER STRESS.
FOR OS ER DET ÅBENLYST, AT VI ER NØDSAGET TIL AT GØRE NOGET ANDET.

MINDStrain ARBEJDER UDFRA DEN SENESTE FORSKNING OM STRESS

Den seneste forskning omkring stress viser, at det er vores tanker om tanker, følelser og kropslige reaktioner, der har en afgørende betydning for, hvordan vi reagerer, når vi oplever pres og udfordringer. Med udgangspunkt i denne overbevisende forskning, har vi udviklet MINDStrain metoden.

University of Wisconsin offentliggjorde i 2012 et stort studie, hvor de undersøgte 30.000 mennesker over en periode på 8 år. De undersøgte, hvordan vores tanker om stress påvirker vores fysiske reaktioner og dermed vores helbred. Undersøgelsen viser med tydelighed, at hvis vi tænker, at vores stressreaktioner er sunde for os og hjælper os med at klare udfordringer, reagerer vores krop mere hensigtsmæssigt.

Kort fortalt viser undersøgelsen, at dødeligheden stiger med 43% hvis man kategoriserer sig selv som værende svært stresset, MEN KUN hvis man samtidig mener stress er skadeligt. Hvis man ikke mener stress er skadeligt har man med denne kategorisering den laveste dødelighed af alle. Inklusiv dem, der kategoriserede sig selv lavt på stressskalaen (J Exp Psychol Gen . 2012 August; 141(3): 417–422).

Stress er medvirkende til, at vores kardiovaskulære system bliver stærkere og fungerer mere understøttende, end hvis vi ikke oplevede stress. Endvidere bliver vores kognitive egenskaber bedre, ved at vi bl.a. hukommelsesmæssigt opnår en større kapacitet. Konklusionen er, at vi er skabt til at kunne profitere af stressede situationer, og at det afgørende element er, hvordan vi tænker om stress (Health Psychol. 2012 September; 31(5): 677–684).

Resultaterne fra dette studie var så kontroversille, at Harvard University gennemførte et kontrolstudie. De udsatte 50 mennesker for en stresstest og målte stressreaktionerne. Alle 50 reagerede stort set på samme måde. Herefter trænede man 25 af de 50 i at tænke anderledes om egen stressrespons – altså at tænke anderledes om egne tanker, følelser og kropslige reaktioner. Herefter stresstestede man alle 50 igen. Dem der ikke var blevet trænet reagerede som ved den første stresstest, men dem der var blevet trænet reagerede nu helt anderledes. De reagerede med langt færre stressreaktioner. Dette studie underbygger således det andet studie ved at vise, at vores tanker om tanker, følelser og kropslige reaktioner, har en afgørende effekt på hvordan vi trives (J Exp Psychol Gen. 141(3): 417–422. doi:10.1037/a0025719. Department of Psychology, Harvard University Department of Psychiatry).

Wisconsin stressstudie 2012

University of Wisconsin har gennemført et studie, hvor de undersøgte, hvordan vores tanker om stress påvirker vores fysiske reaktioner og dermed vores helbred

Download studiet her

Harvard stressstudie 2012

Harvard University har
gennemført et kontrolstudie, som
underbygger at vores tanker
har en afgørende indflydelse
på vores stressrespons.

Download studiet her

MINDStrain prospekt

MINDStrain er en effektiv metode til at forebygge og håndtere stress uden lange sygemeldinger, mistrivsel samt tab af menneskelige og økonomiske ressourcer.

Download prospekt her

DISSE UNDERSØGELSER VISER, AT VI SKAL BRYDE MED VORES GÆNGSE FORSTÅELSE AF STRESS

Vi fokuserer ofte på skadevirkningerne ved at have stress, og fremelsker katastrofetanker om, hvor galt det kan gå, når vi oplever stress. Desuden skal vi bryde med tendensen til at mennesker med stressreaktioner skal sygemeldes i lange perioder, fordi det er en farlig tilstand, hvis de ikke får ro.

Det vi skal sætte i stedet for er et fokus på, hvordan vi tænker om stress. For at forebygge og håndtere stress skal vi tænke om det som en tilstand, der er naturlig, som vi er skabt til at være i, og som kan være god for os ved at skærpe vores fokus, og få centrale kropslige processer til at fungere optimalt. Når vi tænker sådan, bliver stress en sund og hensigtsmæssig tilstand. Når vi får vendt vores syn på stress, vil vi undgå sygemeldinger, og vi vil undgå at spilde en masse energi på negative tankespiraler. Det vil betyde, at vi opnår mere ressourcestærke mennesker og virksomheder.

At forebygge og håndtere stress på denne langt mere hensigtsmæssige måde har vi udviklet en metode til, som vi kalder MINDStrain.
Med MINDStrain kan vi give dig en forståelse af, hvad stress er, og hvordan du kan sikre, at du aldrig vil opleve stress som en farlig og negativ tilstand, som begrænser dig. Det er en god investering i dig og din virksomhed.

World Economic Forum
har i oktober 2020 udgivet en rapport, der viser,
at “Stress tolerance, resiliens og fleksibilitet” er blandt de absolut vigtigste færdigheder at bestride i fremtiden.

Det er netop disse færdigheder, man får, ved at gennemføre vores e-learning program, MYstrain (link til siden www.mystrain.org).
Du kan læse hele rapporten her:

VI REGISTRERER EFFEKTEN
AF HVER ENKELT MINDSTRAIN FORLØB

DET BETYDER, VI KAN DOKUMENTERE METODESTRINGES OVERFOR VORES KUNDER

 

MINDStrain har en APP som har to formål.
– For det første sikrer den, at alle MINDStrain Coaches arbejder metodestringent,
så vi sikrer, at vi lever den kvalitet vi garanterer.
– For det andet måler APP’en på effekten af vores indsats på behandlingsdelen.

Nedenfor kan du se resultaterne af vores effektmåling både på forebyggende kurser og coaching forløb.

EFFEKTMÅLINGERNE

Download Effektmålinger Kurser
Download Effektmålinger Coaching