Det er ikke alt der er en sygdom…

Jeg ved ikke med dig, men jeg kan personligt godt blive træt af, at få tudet ørene fulde af alverdens udtalelser om, at så er det ene og så er det andet, en lidelse – en sygdom.

Senest var der på tv en dokumentarrække om Sorg. Sorg er en del af det at være menneske, hvad enten vi vil det eller ej.

Jeg plejer at sige, at der er kun 2 ting i verden der er helt sikkert; alle skal før eller siden dø – og så skal vi betale SKAT. Typisk er det ved tab af relationer eller dødsfald at vi oplever den største sorg.

Den svenske Psykolog Johan Cullberg definerede for mange år siden en række faser vi går igennem i forbindelse med sorg. De indebefatter bla en Chockfase, Reaktionsfase, Bearbejdningsfase og til slut en Nyorienteringsfase. Selvom sorg kan føles ganske fysisk, nogle taber sig markant – andre oplever hårtab og hudproblemer – atter andre kan føle ubehag som f.eks hjertebanken, svedeture og mundtørhed. Alt sammen naturlige kropslige reaktioner som i sig selv kan være ubehagelige, men på inden måde farlige.

En krise er en kortvarig tilstand – ellers bliver det en blot en ny permanent tilstand. En sorgproces er ikke en sygdom – det er altså en helt naturlig fase vi mennesker gennemlever.

Det samme gør sig gældende med stress; det er heller ikke en sygdom – det er også en tilstand. En tilstand vi automatisk kommer i, når vi har ganske bestemte tankeprocesser kørende – og ganske ofte er de ubevidste. Hvis ikke vi er bevidste om vores egen tænkning, mærker vi det typisk i vores krop – den siger fra ved at gøre opmærksom på sig selv, og det kan også være hjertebanken – svimmelhed – mundtørhed – uro og angst.

Men som med kriser er stress heller ikke en sygdom – det er en mental tilstand, som vi befinder os i, og som med de rette værktøjer kan både forebygges og “behandles” særdeles effektivt – langt hurtigere end du forestiller dig.

Min pointe er, at selv om vi gerne vil sygeliggøre f.eks stress, så er det altså ikke en sygdom – det er vores tænkning der spænder ben for os. Så viser studier at HVIS vi tror at stress er farligt eller skadeligt for os – ja så kan det blive det, men det er ikke stressen i sig selv – men tankerne om stress der skaber de kropslige reaktioner.

University of Wisconsin gennemførte et studie af 30.000 amerikanere over 8 år, og resultatet var og er, ret kontroversielt. Det viste sig nemlig, at de der oplevede kraftig stress, men som ikke havde overbevisning om at stress var skadeligt, ikke havde forøget risiko for fysiske skader sammenlignet med folk der slet ingen stress oplevede eller havde relativt svag stress.

Tankevækkende, ikke…..?

Rapporten kan hentes på www.mindstrain.com

Så løsningen er altså at lære, at blive bevidst om sine tankeprocesser, og så re-tænke sine tanker… Ikke svært når først man ved hvordan – faktisk uhyggeligt enkelt.

Det er det du kan lære ved MINDStrain metoden.

Næste kursus i Strain er d. 16.-17. januar ved Securitas Glostrup, og 18.-19. januar ved Securitas Århus.

Der er lukket for kommentarer.

Scroll to Top