Vi er Stress Specialisterne
– kendt fra Berlingske, DR Radio, BT og TV2

Vi kan hjælpe dig på flere måder

Stress forebyggende
individuelt/ virksomhed

Stress behandling

Stress forebyggelse
i gruppe

Certificering i
MINDstrain-metoden

KONTAKT OS PÅ TLF.: 40 19 00 00

Stress skyldes for mange bekymringer i for lang tid

Med MINDstrain metoden får du konkrete værktøjer

til at håndtere stress og opbygge en højere grad af resiliens.

MINDstrain metoden er en videreudvikling af metakognitiv psykologi – den bygger på nyeste forskning indenfor stress.

Vores kunder siger …

”Jeg fik det skub, jeg havde brug for for at komme videre, da jeg fandt mig selv fanget i et spin af overbelastning. De tanker, der nemt kunne give underskud og mere overbelastning, blev stoppet, og i stedet fandt jeg fokus og koncentration, fokus på nuet, ikke på fremtid eller fortid, men på nuet. Det betød, at jeg kunne vende tilbage til mit arbejde efter at have været sygemeldt i 14 dage til alles forbavselse. I dag træner jeg dagligt at holde fokus, og jeg er ikke længere i tvivl om, at jeg kan klare mit job. Jeg kan varmt anbefale Strain coaches – stress er ikke en sygdom, men en tilstand du selv kan ændre.”

Pernille Hossy, Helsinge Realskole

“For at blive bedre til at navigere i en til tider turbulent hverdag og søge meningen i nuet, har vi valgt at tilbyde kurset JUST STRAIN – NO STRESS, til de medarbejdere, hvor kompasset trænger til et eftersyn.

For de første 75 medarbejdere er resultatet imponerende. Alle har fået fornyet indsigt og forståelse for, hvorfor kompasset var kommet lidt ud af kurs og hvad de hver i sær selv kan gøre, for at genfinde kursen og arbejdsglæden. Investering er minimal men effekten enorm. Alle burde løbende få tjekket deres kompas, ikke mindst for at blive bedre til at lytte til kroppens signaler. Derfor vil vi fortsætte med at tilbyde dette kursus i If.”

Jesper Askjær, Leder af If Academy

”Jeg tog kurset JUST STRAIN – NO STRESS hos MINDStrain. Til dato det mest givtige og simple kursus, der virkeligt har lært mig, at håndtere min krops signaler. Stress kan faktisk være sundt og gør mig parat til den udfordring jeg er i gang med. Ligeledes fik jeg værdifulde og simple redskaber til at parkere mine bekymringer og at disse i 85 % af tilfældene aldrig bliver til noget. Vil jeg anbefale kurset? I allerhøjeste grad.”

Anders Jochumsen, Salgschef Commercial – If skadesforsikring

Jeg valgte at tage et MINDStrain forløb, da jeg havde problemer med tankemylder og medfølgende søvnbesvær. Jeg blev hurtigt tilkoblet Natalie som MINDStrain coach og fik imponerende hurtigt styr på mine tankemønstre. Jeg har fået væsentlig lettere ved, at ”parkere” mine tanker og kun fokusere på de, der har relevans i den pågældende situation.
MINDStrain har hjulpet mig til, at træde et skridt tilbage og være bevidst om mine reaktioner i bestemte situationer – og særligt efterfølgende via selvrefleksion.

Jesper Ege Rasmussen, Cost Manager, M.Sc., MDB , COWI

Baggrunden for kontakten til Mindstrain  var et ønske om undervisning i en ny tilgang til forebyggelse af stress  såvel i arbejdslivet som privatlivet fordi vi tror på det ”hele” menneske, at trivslen det ene sted påvirker trivslen det andet sted. At valget faldt på Mindstrain skyldtes at vi i sagsbehandlergruppen  var ved at være ret ”mætte” af den vanlige tilgang til  emnet med fokus på mindfulness, work smarter not harder, supervision, det at kunne sige fra, få sin  søvn, sin motion  osv. osv. alt sammen meget godt  -og rigtigt, men ikke godt nok og ikke virksomt nok. Derfor tiltalte Mindstrain konceptet, med den noget anderledes tilgang, os. Og vi blev ikke skuffede, de 2 kursusdage levede fuldt og helt  op til det forventede og der har været meget positive tilkendegivelser fra samtlige deltagere. I Myndighedsområdet er vi nu i fuld gang med at implementerer værktøjerne i  dagligdagen , vi har forstørret og printet billeder fra undervisningsbogen som illustrerer modellen og sat dem op i vores kopi/fællesrum  så  vi ser dem hver gang vi går forbi . Derudover afholder vi 2 seancer i ugen af hver 10 minutters  varighed hvor  vi skiftes til at fremlægge hovepointerne fra metoden, dette indtil metoden sidder helt ”fast”. Mange begreber bruges allerede flittigt som fælles referenceramme i hverdagen, dette både når der tales  arbejde og når der tales privat i pauser. Udover de 2 ugentlige seancer bliver anvendelsen af mindstrain fremadrettet et fast punkt på løbende opfølgningssamtaler med medarbejderne samt ved de årlige MUS samtaler. Alt i alt kan kurset ” Mindstrain – no stress” varmt anbefales til de som måtte gå med et ønske om én gang for alle at  få nogle konkrete, ukomplicerede og håndterbare værktøjer  ind  til anvendelse af stressforebyggelse  i hverdagen

Lisbet Hedegaard Nielsen, Leder,Psykiatri- og Handicap,Myndighed , Ikast-Brande Kommune