VI FOREBYGGER OG HÅNDTERER STRESS FOR AT OPNÅ EN HØJ GRAD AF TRIVSEL OG EFFEKTIVITET

I 20-30 ÅR HAR VI TALT OM STRESS, OG VI HAR ANERKENDT, AT DET ER ET PROBLEM

På mange arbejdspladser er der udarbejdet stresspolitikker, mange mennesker går i behandling,
og der er mange bud på, hvordan man kan undgå stress.

Alligevel er der i den samme årrække flere og flere, der oplever stress.
WHO mener, at stress vil være den primære årsag til sygemeldinger globalt i 2020.
Det er skræmmende, at vi på den ene side fokuserer på at komme et problem til livs, samtidig med at problemet vokser.

For os er det åbenlyst, at vi er nødsaget til at gøre noget andet.
Det er oplagt at se på stress, stressbehandling samt stressforebyggelse på en ny måde.
Som bekendt må vi ændre indsatserne, hvis vi ønsker at ændre resultaterne.

MINDstrain repræsenterer et paradigmeskift indenfor stressforebyggelse og stressbehandling.
Vi gør op med mange overbevisninger omkring stress, og tilbyder en helt ny måde at anskue det på.
Vores resultater taler for sig selv – og det er vi stolte over!

Vi ønsker at forebygge stress, så vi undgår at mennesker og virksomheder bliver belastet af det,
og så vi opnår en høj grad af trivsel og effektivitet.
Når skaden er sket ønsker vi at hjælpe mennesker med stress til at komme hurtigt på benene igen.
Vi ved, at lange stressperioder er opslidende, både for den der oplever stress, og også for omgivelserne
– kollegaer, familie, venner etc.

Vores kunder siger …

”Jeg fik det skub, jeg havde brug for for at komme videre, da jeg fandt mig selv fanget i et spin af overbelastning. De tanker, der nemt kunne give underskud og mere overbelastning, blev stoppet, og i stedet fandt jeg fokus og koncentration, fokus på nuet, ikke på fremtid eller fortid, men på nuet. Det betød, at jeg kunne vende tilbage til mit arbejde efter at have været sygemeldt i 14 dage til alles forbavselse. I dag træner jeg dagligt at holde fokus, og jeg er ikke længere i tvivl om, at jeg kan klare mit job. Jeg kan varmt anbefale Strain coaches – stress er ikke en sygdom, men en tilstand du selv kan ændre.”

Pernille Hossy, Helsinge Realskole

“For at blive bedre til at navigere i en til tider turbulent hverdag og søge meningen i nuet, har vi valgt at tilbyde kurset JUST STRAIN – NO STRESS, til de medarbejdere, hvor kompasset trænger til et eftersyn.

For de første 75 medarbejdere er resultatet imponerende. Alle har fået fornyet indsigt og forståelse for, hvorfor kompasset var kommet lidt ud af kurs og hvad de hver i sær selv kan gøre, for at genfinde kursen og arbejdsglæden. Investering er minimal men effekten enorm. Alle burde løbende få tjekket deres kompas, ikke mindst for at blive bedre til at lytte til kroppens signaler. Derfor vil vi fortsætte med at tilbyde dette kursus i If.”

Jesper Askjær, Leder af If Academy

”Jeg tog kurset JUST STRAIN – NO STRESS hos MINDStrain. Til dato det mest givtige og simple kursus, der virkeligt har lært mig, at håndtere min krops signaler. Stress kan faktisk være sundt og gør mig parat til den udfordring jeg er i gang med. Ligeledes fik jeg værdifulde og simple redskaber til at parkere mine bekymringer og at disse i 85 % af tilfældene aldrig bliver til noget. Vil jeg anbefale kurset? I allerhøjeste grad.”

Anders Jochumsen, Salgschef Commercial – If skadesforsikring

Jeg valgte at tage et MINDStrain forløb, da jeg havde problemer med tankemylder og medfølgende søvnbesvær. Jeg blev hurtigt tilkoblet Natalie som MINDStrain coach og fik imponerende hurtigt styr på mine tankemønstre. Jeg har fået væsentlig lettere ved, at ”parkere” mine tanker og kun fokusere på de, der har relevans i den pågældende situation.
MINDStrain har hjulpet mig til, at træde et skridt tilbage og være bevidst om mine reaktioner i bestemte situationer – og særligt efterfølgende via selvrefleksion.

Jesper Ege Rasmussen, Cost Manager, M.Sc., MDB , COWI

Baggrunden for kontakten til Mindstrain  var et ønske om undervisning i en ny tilgang til forebyggelse af stress  såvel i arbejdslivet som privatlivet fordi vi tror på det ”hele” menneske, at trivslen det ene sted påvirker trivslen det andet sted. At valget faldt på Mindstrain skyldtes at vi i sagsbehandlergruppen  var ved at være ret ”mætte” af den vanlige tilgang til  emnet med fokus på mindfulness, work smarter not harder, supervision, det at kunne sige fra, få sin  søvn, sin motion  osv. osv. alt sammen meget godt  -og rigtigt, men ikke godt nok og ikke virksomt nok. Derfor tiltalte Mindstrain konceptet, med den noget anderledes tilgang, os. Og vi blev ikke skuffede, de 2 kursusdage levede fuldt og helt  op til det forventede og der har været meget positive tilkendegivelser fra samtlige deltagere. I Myndighedsområdet er vi nu i fuld gang med at implementerer værktøjerne i  dagligdagen , vi har forstørret og printet billeder fra undervisningsbogen som illustrerer modellen og sat dem op i vores kopi/fællesrum  så  vi ser dem hver gang vi går forbi . Derudover afholder vi 2 seancer i ugen af hver 10 minutters  varighed hvor  vi skiftes til at fremlægge hovepointerne fra metoden, dette indtil metoden sidder helt ”fast”. Mange begreber bruges allerede flittigt som fælles referenceramme i hverdagen, dette både når der tales  arbejde og når der tales privat i pauser. Udover de 2 ugentlige seancer bliver anvendelsen af mindstrain fremadrettet et fast punkt på løbende opfølgningssamtaler med medarbejderne samt ved de årlige MUS samtaler. Alt i alt kan kurset ” Mindstrain – no stress” varmt anbefales til de som måtte gå med et ønske om én gang for alle at  få nogle konkrete, ukomplicerede og håndterbare værktøjer  ind  til anvendelse af stressforebyggelse  i hverdagen

Lisbet Hedegaard Nielsen, Leder,Psykiatri- og Handicap,Myndighed , Ikast-Brande Kommune

Vores afprøvede metode giver resultater

1. STRESS
KONSTATERES

Når du har konstateret stress hos dig selv eller en medarbejder, kontakt Securitas Strain Line direkte for hjælp. Du behøver ikke allerede have en aftale hos Securitas.

2. STRAINLINE
KONTAKTES

Måske har den virksomhed du arbejder for allerede en aftale med Securitas Strain Line. Aftalen er gratis, der betales kun når et forløb aktiveres. Uanset om du har en aftale eller ej, kan du kontakte Securitas Strain Line her:  Tlf: +45 72268305/[email protected]

3. HURTIG
AFTALE

Fra Securitas Strain Line er kontaktet vil den stressramte blive kontaktet af en MINDstrain coach hurtigst mulig, og første coachingsession aftales.

4. COACHING
FORLØB

Coachen aftaler et forløb på maks 5 gange med den stressramte. Vi ved, at lange stressperioder er opslidende og vil derfor gerne hurtigt hjælpe på benene igen.

5. HURTIG
STABILITET

MINDstrain garanterer, at den stressramte på maks 5 samtaler indenfor 3 måneder vurderer sig selv som værende færdigbehandlet for stress så trivslen og effektiviteten bevares.

“The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another.”

 

Kontakt os